De Vereniging van Allergie Patiënten is opgericht op 25 juni 1993.
De vereniging is aangesloten bij de koepelsV.S.O.P. en Ieder(in).

De Vereniging heeft ten doel:
--- meer lezen klik hier
. Te fungeren als platform voor onderling contact tussen allergiepatiënten en geïnteresseerden;
. De belangenbehartiging van allergiepatiënten in het algemeen en voor de leden in het bijzonder;
. Het bevorderen en ondersteunen van allergologisch en immunologisch onderzoek;
. Het geven van voorlichting in algemene zin;
. Het leveren van een bijdrage aan de bevordering van ontwikkelingen op het medisch gebied van allergologie en immunologie en aanverwante gebieden.
De Vereniging tracht dit doel te bereiken door:
--- meer lezen klik hier
. Het geven van interne en externe voorlichting in de meest brede zin;
. Het bevorderen van publicaties op het gebied van de problematiek van de allergiepatiënt;
. Het uitgeven van een verenigingsblad;
. Het geven van lezingen/workshops;
. Het ondersteunen van allergologisch onderzoek dat op wetenschappelijke wijze verricht wordt.
Hoe kunt u activiteiten en/of voorlichting van onze vereniging tegenkomen:
--- meer lezen klik hier
. Via ons verenigingsblad, het V.A.P.-blad, geven wij de leden de meeste informatie. Het blad verschijnt 4x per jaar en wordt toegestuurd aan alle leden, sponsors en donateurs;
. Het themasymposium dat georganiseerd wordt; (Zie de contactdagen-pagina)
. Deelnemen aan lotgenotencontact. (Zie de contactdagen-pagina)
. Op de beurzen waar de vereniging met een stand staat. (Zie lezingen en beurzen-pagina);

 

Actief meewerken binnen de vereniging:
--- meer lezen klik hier
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Als u actief mee wilt werken binnen de vereniging – dit kan zijn als bestuurslid, maar ook door bijvoorbeeld als vrijwilliger een stand op een beurs bemannen, enz. – kunt u een e-mail met uw persoonlijke gegevens en uw voorkeur naar ons toe sturen. Wij zullen dan contact met u opnemen.
Klachtenregeling, interne gedragscode en regeling invloed leden/donateurs en derden:
--- meer lezen klik hier
De V.A.P. wil een vereniging zijn waar iedereen welkom is en waarbij de gedragsregels duidelijk en transparant zijn. Daarbij doen we onze uiterste best om onze leden en geïnteresseerden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Vandaar dat de V.A.P. een drietal documenten heeft opgesteld, klik op het document om de tekst te lezen:

Interne gedragscode (pdf)

Klachtenregeling (pdf)

Regeling invloed leden/donateurs en derden (pdf)
Daarbij gelden voor leden en donateurs de Statuten. Mocht u naar aanleiding van de diensten van of de bejegening door de V.A.P. een klacht in willen dienen (zie ook de regeling), dan kan dat:

Schriftelijk: V.A.P., Postbus 21, 1949 ZG, Wijk aan Zee
Per e-mail: info@allergievereniging.nl

De V.A.P. zal zorgdragen voor een voorspoedige en adequate afwikkeling van de klachten. Voor vragen kunt u altijd terecht bij het secretariaat van de V.A.P.

Privacybeleid van de vereniging van Allergiepatiënten (V.A.P.)

 

Lid worden?
Enquete 1001tegenEczeem

Donateur worden? Vrijwilliger worden?