Aktueel


Andere ‘laatste’ nieuwtjes vindt je hier op Facebook.

U kunt op onderstaande regels klikken voor meer nieuws.

Meer nieuws over pollen en hooikoorst
Online Openingstijden Apotheken en Drogisterijen

Merk je aan het eind van de dag opeens dat je last hebt van je allergie maar zijn je medicijnen op? Op Openingstijden.nl kun je gemakkelijk zien welke apotheken en drogisterijen bij jou in de buurt op dit moment open zijn, ook handig voor als je op vakantie in Nederland één van deze locaties zoekt…

Sta nooit meer voor een dichte deur! Kijk op :
Openingstijden Apotheken Openingstijden Drogisterijen
Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Meld u aan voor ons patiëntenpanel. Zo kunnen wij uw mening en ervaringen over medicijnen – en de zorg daar omheen – in onze activiteiten meenemen. En kunnen wij uw stem laten horen aan de arts, de apotheker, de zorgverzekeraar, de fabrikant of de politiek. U ontvangt maximaal 4 keer per jaar een vragenlijst. Help ons het medicijngebruik beter te maken.

Klik op de link Meldpuntmedicijnen.nl

AANSPRAAK OP VERGOEDING VERBANDMIDDELEN in 2016

De dagelijkse inspanningen van de vmce hebben geresulteerd in duidelijkheid over de uitgangspunten van de grootste verzekeraars in Nederland voor het komende jaar. U dient dit 3e bericht te lezen als een aanvulling op alles wat reeds op een rijtje is gezet en te raadplegen is op de Homepagina van hun site www.vmce.nl onder de kop: Antibacteriële verbandmiddelen uit vergoeding (okt. ’15). Daar vindt u ook bij welke groep verzekeraars de uwe hoort.

AANSPRAAK OP VERGOEDING VANUIT HET BASISPAKKET
voor ‘gewone’ verbandmiddelen wordt vanaf nu erkend door de CZ-groep, Multizorg-groep, VGZ-groep en Achmea-groep. De laatste 2 hanteren nog wel de ruimere afbouwperiode, dus de bij hen verzekerden kunnen nog een verstrekking verbandmiddelen met antibacteriële toevoegingen (zie site) verkrijgen tot de aangegeven datum in 2016, let op het maximum aantal!

Vervelend is wel de ontstane patstelling: verzekeraars erkennen de aanspraak, maar willen ook controleren of het product zuiver is en niet de antibacteriële toevoegingen bevat en claimen tevens het recht om een product niet te vergoeden als ze de prijs te hoog vinden. De fabrikanten willen zeker ‘gewone’ verbandmiddelen gaan produceren maar willen graag de zekerheid vooraf dat hun producten wel vergoed gaan worden. In dat spel kan de VMCE geen rol spelen.

DSW en de MENZIS-GROEP erkennen de aanspraak NIET en gaan dus niet vergoeden. Ze kunnen een uitzondering maken voor ernstige en individuele gevallen, die dan waarschijnlijk van tevoren moeten worden aangevraagd door de huidarts, een z.g. machtiging. Vreemd is wel dat Menzis wel ‘gewone’ verbandhandschoenen wil vergoeden, het lijkt erop of ze persé van de dure verbandpakken af willen. Consequent is het in ieder geval niet, maar als het u(w kind) betreft, maak er gebruik van.

LEVERBARE VERBANDMIDELEN IN 2016

Zie bron webpagina vmce.nl
Tubifast Garments t/m/14 jaar
Binamed krabpak
Dermasilk Barriere (alleen voor handen en voeten)
Dermacura krabverband

De Curaderm neurodermitis overall (Coater) is uit productie en wordt niet meer geleverd.

Vrijwel altijd kunnen ze ook handschoenen, sokken, losse (slob)broek en shirts leveren binnen de maximale hoeveelheden. Er zullen meer merken volgen, maar de verzekering bepaalt of ze een contract gaan sluiten (net als met artsen, therapeuten en ziekenhuizen).

NIEUWS VOOR DIE GEBRUIKERS, DIE DE KOSTEN ZELF WILLEN/KUNNEN BETALEN
Voor hen ontstaat een nieuwe situatie en veel vrijheid. U heeft geen recept, goedkeuring of machtiging meer nodig. Geen last meer van maxima, slecht ingevulde formulieren en eigen risico. Wij zullen erop aandringen dat snel bekend moet worden gemaakt, hoe u in de toekomst zelfstandig online het product van uw voorkeur kan bestellen. Met prijslijsten en wijze van betaling.

Tenslotte een tip, waar u misschien niet zo gauw aan zult denken. Zeker aan een baby of kleuter kan een krabpak of ander verbandmiddel ook geschonken worden door familie of zo, het vormt immers een praktisch en zeer weldadig cadeau.

3 Goede vragen bij de dokter?

Welke behandeling of welk onderzoek het beste bij u past, hangt van een aantal zaken af. Het is belangrijk om samen met uw arts deze zaken op een rijtje te zetten. Dit kunt u doen door 3 goede vragen te stellen. Deze vragen nodigen uw arts uit goede informatie te geven en een open gesprek met u te voeren.

Link: 3 Goede Vragen

Onderzoek kwaliteit van leven met een huidaandoening

Dit onderzoek is opgezet in samenwerking met het UMC Utrecht.
Voor wie:
– Het onderzoek is bedoeld voor kinderen met een huidaandoening. Ook ouders en/of verzorgers kunnen deelnemen aan dit onderzoek.
– Met de resultaten willen de onderzoekers de zorg voor deze kinderen met huidproblemen verbeteren.

Informatie over zorgverzekeringen van het ministerie van VWS

Het artikel is in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland, Consumentenbond, Patiëntenfederatie NPCF, Ieder(in), en de NZa tot stand gekomen.

Link: Zorgverzekering VWS

Het Nationale Zorgnummer is gelanceerd

Met vragen en zorgen over zorg, ondersteuning en participatie kunt u terecht bij het Nationale Zorgnummer. U krijgt heldere antwoorden waarmee u vooruit kunt.

Met uw vragen en ervaringen helpt u Ieder(in), Landelijk Platform GGz en Patiëntenfederatie NPCF, de organisaties achter het Nationale Zorgnummer, op te komen voor uw belangen. Het Nationale Zorgnummer is tot stand gekomen in het project ‘PG werkt samen’, waarin de drie koepels intensief samenwerken. Het streven is om de stem van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben krachtig te laten klinken. Doelstellingen zijn onder meer:
• de telefonische bereikbaarheid vergroten voor mensen (cliënten, familie) met een vraag, klacht of melding op het gebied van zorg, ondersteuning en participatie;
• de wijze van registratie van vragen en antwoorden uniformeren;
• issues waar veel vragen of zorgen over zijn als input gebruiken voor belangenbehartiging.

Het Nationale Zorgnummer
0900-23 56 780 (20 cent per gesprek)
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur.

Hoe tevreden bent u over uw (huis-)arts, specialist, kliniek of ziekenhuis?

Laat het weten op ZorgkaartNederland. Geef een cijfer en deel zo uw mening over de zorgverlener en/of zorginstelling.

Link: Geef uw mening!

Like ons op Facebook!

De Vereniging van Allergie Patienten heeft sinds kort een eigen Facebookpagina. Hierop zullen diverse berichten geplaatst worden. Bijvoorbeeld het pollenbericht voor de aankomende week, en evenementen waar u de VAP kunt ontmoeten.

Een belangrijke reden om ermee te starten is, om u als leden maar ook mensen uit de achterban die (nog) geen lid zijn beter te bereiken.

Het idee komt voort uit de werkgroep onderzoek. De VAP ondersteunt graag wetenschappelijk onderzoek en heeft de afgelopen tijd met diverse behandelaren hierover gesprekken gevoerd. De oproepen tot deelname aan onderzoek zullen in het blad van de VAP geplaatst worden, op de website en ook op Facebook. Zo dragen we bij tot verbetering van zorg voor personen met een allergie.

Klik hier om naar Facebook te gaan.

Krijgt de chronische huidpatiënt nog steeds de zalf of crème waar zij/hij baat bij heeft?
Per 1 juni jl. werden ruim 100 magistrale bereidingen niet meer vergoed door zorgverzekeraars of alleen met een machtigingsformulier of indicatie. Welke middelen dit zijn, verschilt per zorgverzekeraar. Afschaffing van vergoeding halverwege het jaar zal de nodige gevolgen met zich mee brengen. Uw arts schrijft het middel voor en de apotheker zegt dat het middel niet meer vergoed wordt of alleen maar als er ook een machtiging van de zorgverzekeraar is. Loopt u nu óf in de toekomst aan tegen problemen bij de toegang tot én vergoeding van uw magistrale bereiding (zalf of crème)? Meld dit!
Meldpunt Magistrale Bereidingen
Ervaart u problemen bij de toegang tot en de vergoeding van deze geneesmiddelen sinds 1 juni? De Stichting Eerlijke Geneesmiddelen Voorziening (EGV) heeft een meldpunt opengesteld. Laat ons weten waar u tegen aanloopt!
2 juli - Aanbeveling: extra maatregelen voor beter gebruik van adrenalinepen voor zelfinjectie.
Het Europees Geneesmiddelenbeoordelingscomité heeft een herbeoordeling gedaan van adrenaline pennen voor zelfinjectie. Aanleiding was de zorg over het goed gebruik van deze pennen. Uitkomst is nu dat vooral de instructie aan patiënten en verzorgers verbeterd moet worden.

Adrenalinepen
Adrenalinepennen worden voorgeschreven aan patiënten die het risico hebben om in shock te raken door een heftige allergische reactie, bijvoorbeeld op een wespensteek of door het eten van pinda’s. Een adrenalinepen voor zelfinjectie is een potentieel levensreddende behandeling. Adrenaline werkt alleen snel en goed als het door de huidlaag heen in een spier wordt gespoten. Het werkt minder snel en goed als het per ongeluk door verkeerde toediening onder de huid maar niet in de spier wordt gespoten.

Aanbevelingen
• Farmaceutische bedrijven moeten duidelijker voorlichting geven over het juiste gebruik van de pennen zodat de adrenaline goed in de spier terechtkomt.
• Artsen krijgen het advies om twee pennen voor te schrijven aan patiënten bij wie bij één dosis adrenaline mogelijk niet genoeg is of bij wie acute medische hulp niet snel voorhanden is. Deze patiënten moeten hun reservepen ook bij zich dragen.
• De bijsluiter en de uitgebreide productinformatie voor arts en apotheker (SmPC) moeten worden aangepast met informatie over het juiste gebruik van de injector door patiënten en verzorgers.

De herbeoordeling is gedaan op verzoek van de Engelse autoriteiten. De uitkomsten zijn besproken in het geneesmiddelenbeoordelingscomité (CHMP). Deze aanbeveling wordt naar de Europese Commissie gestuurd voor een wettelijk bindend besluit. Er komt extra onderzoek naar alle in Europa geregistreerde adrenalinepennen om meer inzicht te krijgen in de opname en werking van adrenaline bij mensen met verschillende huiddiktes.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMEDEDELING
Grand’Italia waarschuwt consumenten met een notenallergie de inhoud van de Grand’Italia Pomodorini Ricotta pastasaus met productiecode LS-055 en THT 24-02-2018 niet te consumeren. Lees de PDF (Persverklaring Grand’Italia) voor meer informatie.
Ingrediënten Informatie Nederland
Gezondheid is voor veel mensen een steeds belangrijker thema geworden. Maar wat als “de” gezondheid hapert en je te maken krijgt met een voedselallergie. Wij hoeven u niet toe te lichten dat allergische aandoeningen wereldwijd steeds vaker voorkomen.

De Vereniging van Allergie Patiënten (V.A.P.) en Ingrediënten Informatie Nederland (IIN) hebben elkaar gevonden en willen kennis met elkaar delen op het gebied van voedingsinformatie en ondernemers/producenten ontzorgen op dit gebied.

Werkgroep onderzoek van start.
In het kader van het voucher project Innovatie door participatie dat uitgevoerd wordt door de VSOP, heeft de vereniging van Allergie patiënten een werkgroep onderzoek ingesteld. De werk groep bestaat uit drie bestuursleden :

Yola de Vries (secretaris).
Judy Staal (algemeen bestuurslid)
Fred Marijt (aspirant bestuurslid)
Marieke Schutte (V.A.P. lid met als specialisatie werking van de huid & cosmetica)
Rob Kooy (meelezende vrijwilliger)

De werkgroep gaat zich richten op het stimuleren van onderzoek naar contactallergie. Wilt u meer weten neem dan contact op met ons via Yola de Vries: info@allergievereniging.nl

In september 2014 is er contact gelegd met de Afdeling Dermatologie/Allergologie, UMCU. De afspraak is gemaakt dat het UMCU de V.A.P. informeert over de diverse studies die zij starten zodat de V.A.P. een rol kan spelen in het rekruteren van mogelijke deelnemers via haar achterban. Voor het onderzoek naar soja allergie dat liep tot januari 2015 hadden 29 mensen gereageerd waarvan er 2 konden deelnemen aan de studie.

Casa Fiesta en Santa Maria roepen kruidenmixen terug wegens mogelijke sporen van amandeleiwitten
Nieuwegein, 17 februari 2015 – Bij een reguliere laboratoriumtest is gebleken dat enkele kruidenmixen van Casa Fiesta en van Santa Maria sporen van amandeleiwitten kunnen bevatten.

Tot op heden zijn nog geen klachten ontvangen die betrekking hebben op de sporen van amandeleiwitten in deze producten; toch is het niet uit te sluiten dat mensen met een amandelallergie last kunnen hebben van de betreffende producten. Amandeleiwitten horen niet in deze producten en staan ook niet als ingrediënt op het etiket. Om die reden roepen Casa Fiesta en Santa Maria consumenten die deze producten in huis hebben, op om ze te ruilen.
De volledige artikellijsten zijn te vinden op de website www.santamariaworld.com/nl.

link naar veelgestelde vragen Kop Allergieën en allergenen

Consumenten kunnen deze producten gratis opsturen naar:
Santa Maria/Casa Fiesta
Antwoordnummer 12012
5600 VD Eindhoven

Een postzegel is niet nodig. Indien de inzenders hun naam en adres vermelden, sturen Casa Fiesta en Santa Maria een nieuwe kruidenmix.

Nieuwe allergiewetgeving
De nieuwe allergiewetgeving wordt per 13 december 2014 in Nederland van kracht. De allergiewetgeving schrijft enkel voor wát er gecommuniceerd dient te worden, maar niet hoe. Het is dan ook de verwachting dat dit op een versplinterde wijze zal gaan verlopen, wat het voor consumenten zeker niet herkenbaar zal maken.

Om deze reden heeft Stichting Horeca Onderwijs allergie-iconen laten ontwikkelen, die voor ondernemers volledig gratis te downloaden en gebruiken zijn. Stickervellen zijn eveneens, tegen kostprijs, te bestellen.