Koepels


 Iederin.nl

ieder(in) is de nieuwe koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte.

Patientenorganisatie.nl

NP/CF (Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie)

VSOP.nl

VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties)

PGOsupport.nl

PGOsupport ondersteunt pgo-organisaties

Huidpatienten-Nederland.nl

Huidpatiënten Nederland is HET samenwerkingsverband van patiëntenverenigingen voor specifieke huidziekten.