Over Allergie


De Vereniging van Allergie Patiënten streeft naar meer begrip ten aanzien van allergie en patiënten met een allergie. Dit proberen we te doen door het geven van voorlichting over allergie en de gevolgen die dit heeft voor de leefomgeving van de patiënt. Allergische aandoeningen hebben vaak grote effecten op de huis-, werk-, en schoolsituatie. Ook binnen relaties kan dit gevolgen hebben. De V.A.P. spant zich in om zoveel mogelijk patiënten van advies te voorzien. Aangezien de V.A.P. alleen werkt met vrijwilligers vragen wij u als allergiepatiënt dit werk te ondersteunen.

U kunt op onderstaande regels klikken voor meer informatie.

Allergie in het algemeen:
Eén op de vier Nederlanders is allergisch of zal het ooit worden. Hooikoorts is één van de bekendste verschijningsvormen, maar onder andere ook eczeem, astma en diverse stofwisselings- en darmstoornissen kunnen het gevolg zijn van overgevoeligheidsreacties. Allergieën vormen een groep verschillende aandoeningen, die een mens van een beetje tot ernstig ziek kunnen maken en die één ding gemeen hebben: om een nog steeds niet duidelijke reden reageren lichaamscellen op stoffen die normaliter geen enkele bedreiging vormen.
Wat is allergie:
De verschijnselen zijn zeer verschillend en variëren zeer sterk per persoon. Benauwdheid, niezen, onder de rode vlekken zitten, huidschilfers, tranende ogen, overgeven, shock, etc.
Het kan zich uiten in een veelheid van minder ernstige tot zeer ernstige klachten. In de volksmond en helaas vele doctoren en ook sommige zogenaamde specialisten weten niet veel meer, dan dat allergie niet meer is dan tranende ogen en een verstopte neus.
Het gebrek aan kennis en liever gezegd het ontbreken daarvan is in Nederland op dit gebied onvoorstelbaar. Vandaar dat u op onze site helaas vele hyperlinks vindt naar Amerikaanse sites. In Amerika is algemeen geaccepteerd, dat een groot gedeelte van de bevolking in meer of mindere mate last heeft van allergieën en dat een gedeelte van die klachten zeer ernstig zijn.
Allergie is een opgebouwde overgevoeligheid voor bepaalde stoffen, meestal eiwit en of eiwitkoolhydraat verbindingen in onze omgeving. De stoffen behoeven op zich niet schadelijk te zijn -al kan dat wel- maar de reactie van de allergiepatiënt op het in aanraking komen met die stoffen is dermate hevig, dat het lichaam allerlei antistoffen in een dermate grote dosis gaat aanmaken, dat de patiënt hier ziek van wordt.
Wat kunnen de klachten zijn:
. Astma: een tijdelijke vernauwing van de luchtwegen. Kan ook andere oorzaken hebben dan allergie;
. Netelroos;
. Eczeem en andere huidafwijkingen;
. Voedselallergie: Men wordt ziek van het eten van normaal voedsel.
Erfelijke factoren

Erfelijke factoren bepalen in belangrijke mate of iemand allergisch is of wordt. Een kind waarvan beide ouders allergisch zijn heeft een kans van 75% om allergisch te worden. Een kind waarvan één van de ouders allergisch is heeft een kans van 50% om allergisch te worden.

Maar ook andere factoren kunnen een rol spelen:
. Seizoen: pollenallergie in het voorjaar en huismijt in de herfst;
. Woonplaats: bij sommige mensen verminderen de klachten als ze aan zee gaan wonen;
. Industriële vervuiling en intensieve veehouderij dragen bij tot het ontstaan van allergieën;
. Schildklier – mensen met een actieve schildklier hebben aanleg voor allergieën.

 

De meeste allergie patiënten krijgen meestal last van meerdere verschijnselen. Dit behoeft echter niet.
U kunt op onderstaande regels klikken voor meer informatie.

Wat kun je er aan doen:
. Zoveel mogelijk proberen contact te vermijden met de stoffen waarvan je ziek wordt. Niet altijd even gemakkelijk, want hoe vermijdt je bijvoorbeeld rokers?;
. Innemen van bepaalde medicijnen die worden voorgeschreven door de artsen en die de reactie van het lichaam op het contact met de stoffen vermijdt;
. In huis installeren van hepa filters die pollen, huismijt en stofdeeltjes uit de lucht haalt.
Pollen:
Op dagen met veel plantenstuifmeel sterven er in Nederland gemiddeld dertien mensen meer dan op dagen waarop geen pollen rond stuiven. Dat schrijven onderzoekers van de Universiteit van Utrecht, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in Bilthoven en het Leids Universitair Medisch Centrum in het wetenschappelijke tijdschrift de Lancet.
Overlijden door hartzieken op pollenrijke dagen.

De dood door hartziekten stijgt op pollenrijke dagen met ongeveer zes procent. Het aantal overledenen aan longontsteking is dan zestien procent hoger. De onderzoekers vermoeden dat vooral allergische mensen op zo’n stuifmeel dag overlijden. Het vermoeden is dat stuifmeel op heel kleine stofdeeltjes in de lage luchtwegen en longen terecht komt en daar een ontstekingsreactie veroorzaakt die zo’n belasting veroorzaakt dat mensen met een zwak hart of zwakke longen er aan bezwijken.

Deze teksten kon u lezen op de voorpagina van de N.R.C. van Vrijdag 28 april 2000.

Voor u misschien nieuws, voor ons niet!!!
Als je allergisch bent voor pollen blijft het vaak helaas niet bij wat hooikoorts verschijnselen –met een verstopte neus en wat tranende ogen – valt te leven. Het gaat vaak echter veel verder: kaakontstekingen – opgezwollen gezicht – longontsteking met hoge koorts en je hoeft beslist niet zwak te zijn, om dergelijke verschijnselen te krijgen. We kennen iemand, die dergelijke verschijnselen kreeg na een fietstocht van 120 km midden in de zomer. Zo iemand is niet zwak te noemen.

Via de links pagina kunt u specifieke informatie vinden over bijvoorbeeld tarwe allergie of producten die u kunt gebruiken om allergie draaglijker te maken.

Meest Gestelde Vragen